Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh năm 2017 - 2018
14/07/2017
THÔNG BÁO TUYỂN SINHNăm học 2017 -  2018 Kính gởi: Quý Phụ huynh    Trường mầm non MẶT TRỜI HỒNG được hình thành và đưa vào hoạt động từ ngày 02/01/2015. Trường tiếp nhận các trẻ trong độ tuổi mầm non từ 12 tháng đến…

Thông tin tuyển sinh tháng 9 năm 2015
05/01/2015
THÔNG BÁO TUYỂN SINHNăm học 2015 -  2016 Kính gởi: Quý Phụ huynh    Trường mầm non MẶT TRỜI HỒNG được hình thành và đưa vào hoạt động từ ngày 02/01/2015. Trường tiếp nhận các trẻ trong độ tuổi mầm non từ 12 tháng…