Quan sát bé

Hướng dẫn xem camera trên thiết bị di động

Chuyên mục :

Hướng dẫn xem camera trên thiết bị di động bằng phần mềm Vantech

  1/ Hướng dẫn cài đặt cho điện thoại dùng hệ điều hành Android 

-Bước 1 : Mở Ứng Dụng "Play Store" trên điện thoại

-Bước 2: Tìm kiếm Ứng Dụng "Vantech_V1" , sau đó tải và cài đặt ứng dụng

-Bước 3 : Mở Ứng Dụng "Vantech_V1" trên màn hình điện thoại

-Bước 4 : Nhấn vào "New" ở góc trên bên phải màn hình

-Bước 5 : Nhập vào ô trống như sau

Name: Mattroihong1

Host: mattroihong.vantechdns.net

Port: +88 (dành cho camera từ 1 đến 16)

 User: Liên hệ Văn phòng

Password: Liên hệ Văn phòng

Sau đó nhấn vào nút "Save" góc trên bên phải màn hình

-------------------------------------------

Nếu quý phụ huynh muốn quan sát tất cả camera thì hãy làm lại bước 5 thêm 1 lần nữa nhưng lưu ý 2 mục:

Name: mattroihong2

Port : 89 ( dành cho camera từ 17 đến 32)

-Bước 6: Click vào Ô vuông đỏ để quan sát 

-Bước 7: Chờ đợi trong giây lát để có hình ảnh

 

 2/ Hướng dẫn cài đặt cho điện thoại dùng hệ điều hành IOS (Iphone)

-Bước 1 : Mở Ứng Dụng "Play Store" trên điện thoại

-Bước 2: Tìm kiếm Ứng Dụng "Vantech_V1" , sau đó tải và cài đặt ứng dụng

-Bước 3 : Mở Ứng Dụng "Vantech_V1" trên màn hình điện thoại

-Bước 4 : Nhấn vào dấu "+" ở góc trên bên phải màn hình

-Bước 5 : Nhập vào ô trống như sau

Name: Mattroihong1

Host: mattroihong.vantechdns.net

Port: +88 (dành cho camera từ 1 đến 16)

 User: Liên hệ nhà trường

Password: Liên hệ nhà trường

Sau đó nhấn vào nút "Save" góc trên bên phải màn hình

-------------------------------------------

Nếu quý phụ huynh muốn quan sát tất cả camera thì hãy làm lại bước 5 thêm 1 lần nữa nhưng lưu ý 2 mục:

Name: mattroihong2

Port : 89 ( dành cho camera từ 17 đến 32)

-Bước 6: Click vào Ô vuông đỏ để quan sát 

-Bước 7: Chờ đợi trong giây lát để có hình ảnh