Admissions Information

BẢNG TỔNG HỢP PHÍ 2015

BẢNG TỔNG HỢP PHÍ
Niên khóa: 2014 - 2015


I. Phí Cơ sở vật chất: 1.800.000đ/trẻ/năm
Nhà trường sẽ giảm 70% (1.260.000đ) phí cơ sở vật chất cho các cháu là học sinh nhập học niên khóa 2014 – 2015, nên mức phí sẽ là: 540.000đ/ cháu.
II. Học phí, tiền ăn, nước uống, tiền phục vụ bán trú:

Other News

No more...