Admissions Information

fee and orther

BẢNG TỔNG HỢP PHÍ 2015
05/01/2015
BẢNG TỔNG HỢP PHÍNiên khóa: 2014 - 2015 I. Phí Cơ sở vật chất: 1.800.000đ/trẻ/nămNhà trường sẽ giảm 70% (1.260.000đ) phí cơ sở vật chất cho các cháu là học sinh nhập học niên khóa 2014 – 2015, nên mức phí sẽ là: 540.000đ/ cháu.II. Học…